beylikdüzü escort, gaziantep escort, ataköy escort, esenyurt escort, seks hikayesi, kayseri escort, beylikdüzü escort, moeamine.com, beylikduzu escort, beylikdüzü escort
oto çekici silivri oto çekici Beach Volleyball Karviná - pravidla

Plážový volejbal se hraje podle pravidel klasického šestkového volejbalu s těmito odlišnostmi:

 • Družstvo má během každého setu nárok na 4 oddechové časy po 30-ti  vteřinách. Při každém střídání stran si mohou družstva vybírat další 30-ti  vteřinové přestávky. V tie-breaku družstva nemají žádné oddechové časy ani přestávky při střídání stran.
 • Na podání se hráči pravidelně střídají a na podání má hráč pouze 1 pokus (5 vteřin od pokynu rozhodčího). Při podání nesmí podávající hráč přešlápnout ani podšlápnout koncovou čáru. Za pořadí na podání si zodpovídají sami hráči nikoliv rozhodčí.
 • Rozhodčí může dát pokyn k provedení podání pouze tehdy, jestliže jsou přijímající hráči připraveni.
 • Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby svým postavením nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve výhledu brání, může přijímající hráč při zvednuté ruce (signál od rozhodčího) požádat clonícího hráče o změnu jeho postavení. Takto požádaný hráč musí své postavení změnit. Nastane-li žádost přijímajícího hráče v průběhu pokusu o podání, podání se opakuje (nesmí se toho však zneužívat -  rozhodčí trestá žlutou kartou provinilce).
 • Příjem podání pokud je hrán prsty musí být čistý.
 • Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty (orel) nebo být udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít ulívky.
 • Útok hraný obouruč vrchem (prsty) smí být poslán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povoleno je i odbití míče přes hlavu útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z tohoto směru odfoukne vítr, je toto považováno za chybu. Chyba nastává v momentě, kdy míč přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě nebo se dotkne bloku.
 • Při smeči při níž má míč po celé své dráze sestupnou tendenci může bránící družstvo použít ke zpracování i nečisté údery (tažené míče, dvojdoteky  apod.). Tečuje-li však smeč síť, nebo se dotkne bloku, musí být následující úder zahrán čistě. Jestliže je útok zahrán tak, že míč po úderu stoupá, musí být následující úder čistý. 
 • Blok je považován za první úder. Po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder.
 • Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však při tom překážet soupeři.
 • Hráč nesmí hrát míč zpět do vlastní poloviny hřiště, pokud míč částečně nebo zcela přeletěl rovinu sítě do soupeřovy volné zóny vně přeletu.
 • Při dopadu míče k postraní nebo koncové čáře rozhoduje o tom, jestli je míč dobrý nebo v autu, pouze jeho otisk.
 • Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno.
 • Při přerušení hry se může hráč očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje opustit hřiště (použít ručníku), musí požádat o time-out.
 • Je povoleno přetlačování míče nad sítí. Rozhodčí v žádném případě nenařizuje nový míč.
 • V případě, že se hráč dotkne v průběhu rozehry sítě vlasy, nesmí to být považováno za  chybu.
 • O způsobilosti míčů ke hře rozhoduje rozhodčí. Schválená barva je světlá, objem 65 až 67cm3, váha 260 až 280g, pod tlakem 171 až 221mbar. O způsobilosti hřiště rozhoduje rozhodčí spolu s technickým delegátem ABV.
 • Koučování družstva v průběhu utkání je zakázáno. 

Podrobná pravidla beachvolejbalu: pravidla.pdf

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x